GODANG

Plan Free

จำนวนรายการซื้อ-ขาย/เดือน -30
จำนวนผู้ใช้งาน -1
จำนวนคลัง/สาขา -1
จำนวนสินค้าในระบบ -ไม่จำกัด

Plan Start Up Monthly

จำนวนรายการซื้อ-ขาย/เดือน -2000
จำนวนผู้ใช้งาน -5
จำนวนคลัง/สาขา -2
จำนวนสินค้าในระบบ -ไม่จำกัด

Plan Start Up Quarterly

จำนวนรายการซื้อ-ขาย/เดือน -2000
จำนวนผู้ใช้งาน -5
จำนวนคลัง/สาขา -2
จำนวนสินค้าในระบบ -ไม่จำกัด

Plan Start Up Annually

จำนวนรายการซื้อ-ขาย/เดือน -2000
จำนวนผู้ใช้งาน -5
จำนวนคลัง/สาขา -2
จำนวนสินค้าในระบบ -ไม่จำกัด

Plan SME Monthly

จำนวนรายการซื้อ-ขาย/เดือน -4000
จำนวนผู้ใช้งาน -10
จำนวนคลัง/สาขา -5
จำนวนสินค้าในระบบ -ไม่จำกัด

Plan SME Quarterly

จำนวนรายการซื้อ-ขาย/เดือน -4000
จำนวนผู้ใช้งาน -10
จำนวนคลัง/สาขา -5
จำนวนสินค้าในระบบ -ไม่จำกัด

Plan SME Annually

จำนวนรายการซื้อ-ขาย/เดือน -4000
จำนวนผู้ใช้งาน -10
จำนวนคลัง/สาขา -5
จำนวนสินค้าในระบบ -ไม่จำกัด

Powered by WHMCompleteSolution